Không gian Wellness tại ngôi làng nhiệt đới

Phú Quốc

New member
8443
Tinh thần wellness được Sun Group ứng dụng dọc miền đất nước trên nhiều công trình nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, một dự án chuẩn wellness được đầu tư bài bản ngay từ đầu thì thực sự chưa xuất hiện.
Biệt thự 𝐒𝐮𝐧 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐰𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬, 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐰𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.

🍃𝐓𝐎̂́𝐈 𝐔̛𝐔 𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐂𝐀́ 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐇𝐎́𝐀 Mở ra hành trình tận hưởng nghỉ dưỡng chủ động 365 ngày bất cứ khi nào tại ngôi nhà thứ hai của mình và sử dụng những dịch vụ wellness chăm sóc sức khỏe được "may đo" riêng cho nhu cầu chủ nhân.
🍃𝐇𝐀̀𝐈 𝐇𝐎̀𝐀 𝐂𝐀̂𝐍 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̂𝐍 - 𝐓𝐀̂𝐌 - 𝐓𝐑𝐈́ Wellness Center và công viên Wellness Bãi Kem là sự kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe trong nhà và ngoài trời, gắn liền với thiên nhiên để sau mỗi kỳ nghỉ là một sự hồi sinh cả tinh thần lẫn thể chất. Vị trí "hiếm có, khó tìm" tại Bãi Kem - thiên đường được thiên nhiên mài dũa tuyệt hảo, cùng thiết kế kiến trúc, cảnh quan, tiện ích đủ đầy,

𝐒𝐮𝐧 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐰𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐭𝐡𝐨̉𝐚 𝐦𝐚̃𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐭 𝐤𝐡𝐚𝐨 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭.
 
Top