Hôi miệng tốt nhất nên vệ sinh thường xuyên, chứ thảo với chả dược không hiệu quả đâu