bên cạnh đó bạn có thể sử dụng thêm[Link dành cho thành viên. ] nhé đó là giải pháp hay và hiệu quả lắm đó nha nhé hehehe