mình chuyên dùng bếp hồng ngoại Sanaky vì nó không kén nồi mà có thể nướng các món ăn ngay trên măt bếp tiện lợi hơn nhiều