Thời gian qua xuất hiện sản phẩm Android tv box Vinabox X9.

Hôm nay chúng tôi xin review Box TV này qua các tiêu chí về cấu hình, tính năng, khả năng tương thích thiết kế.

1. Về cấu hình

...