thì ra công dụng của hoa oải hương là vậy giờ mới bjk :)