Hỗn hợp tinh dầu cân bằng
----------------
Khi bạn tìm hiểu về tinh dầu sẽ hay gặp thuật ngữ balance oils, vậy tinh dầu cân bằng là gì?
Lam Hà sẽ giúp bạn hiểu về khái niệm và hướng dẫn pha tinh...