Mình cũng có 1 time dùng dầu dừa nhưng thấy thực sự không được hiệu quả lắm