Thấy bán dầu dừa nhiều quá nhờ, ai ai cũng bán, người người đều bán, nhà nhà bán dầu dừa, thiết nghĩ công dụng của nó chắc tốt lắm :)