Nếu bạn không có hàng mi cong dài bẩm sinh, thì sẽ phải cố gắng rất nhiều, từ việc trang điểm, tẩy trang và cả khi đi ngủ cũng phải thật cẩn trọng.
Những lời khuyên đến từ các chuyên gia chăm sóc,...