Hiện dầu dừa đang được sử dụng rất phổ biến, mình cũng đã dùng 1 thời gian, rất tốt