bạn đừng buồn, cố gắng lên bạn, tinh thần tốt sẽ có tiến chuyển tốt hơn, Bạn liên hệ với bạn này Cẩm Tú, nói là Thái giới thiệu, bạn dùng thử thuốc an nữ thảo khang xem sao.