Không biết cái topic bác đăng nội dung đâu nhỉ, e đang cần mua mà k thấy