70% thời gian đào tạo là thực hành


Đại diện Học viện quốc gia về phát triển và nâng cao nguồn nhân lực LAK, CHLB Đức, bà Elisabeth Moser cho biết: Dự án FiVe tại Việt Nam được hình thành trên cơ...